06 65 01 18 20
06 50 02 59 55
19 Rue St Sabin 75011 Paris
37 rue Popincourt 75011 Paris

סעודת שבת בפריז

Chabad Bastille > סעודת שבת בפריז

סעודות השבת שלנו מוזמנות מקייטרינג איכותי עם הכשר מהודר גלאט כשר

ארוחת מבוגר

המלאי אזל

ארוחת ילד (מתחת לגיל 10)

המלאי אזל

השתתפות ותמיכה

המלאי אזל

ארוחות חג בפריז

סעודות החג שלנו מוזמנות מקייטרינג איכותי עם הכשר מהודר גלאט כשר